Kontakt

płk dr hab. n. med.
Krzysztof Korzeniewski
prof nadzw. WIM

Wojskowy Instytut Medyczny
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej
ul. Grudzińskiego 4
81-103 Gdynia