Europa


kraj

obowiązek wizowy

ważność wizy  / długość pobytu bezwizowego

dodatkowe wymagania

miejsce aplikacji wizowej

Albania

nie

pobyt do 90 dni w okresie 180 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

ważność dowodu osobistego lub paszportu co najmniej 3 miesiące dłuższa od daty planowanego pobytu

----

Andora

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

ważność dowodu osobistego lub paszportu co najmniej 3 miesiące dłuższa od daty planowanego pobytu

----

Austria

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

----

----

Belgia

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

----

----

Białoruś

ruch bezwizowy: a) dla przylatujących na lotnisko w Mińsku (pobyt do 30 dni, max do 90 dni w ciągu 180 dni), b) dla wykupujących usługi turystyczne na pobyt do 10 dni
w Parku „Kanał Augustowski” (w tym miasto Grodno i rejon grodzieński) oraz w Strefie „Brześć” (w tym miasto Brześć i rejon brzeski);

ruch wizowy: dla pozostałych osób aplikujących na pobyt do 90 dni w ciągu 180 dni

podczas odprawy paszportowej każdy podróżny wypełnia na granicy tzw. kartę migracyjną, która podlega zwrotowi przy wyjeździe (przy pobytach powyżej 5 dni obowiązuje meldunek czasowy); nie ma możliwości przemieszczania się pomiędzy strefami ruchu bezwizowego, np. z Brześcia do Grodna, w ramach tego samego pobytu; tylko przylatujący do Mińska mają możliwość poruszania się po całym kraju

ambasada w Warszawie, konsulaty w Białymstoku, Białej Podlaskiej

Bośnia i Hercegowina

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

ważność dowodu osobistego lub paszportu co najmniej 3 miesiące dłuższa od daty planowanego pobytu; wymóg posiadania środków finansowych w wysokości 75 Euro na każdy dzień pobytu

----

Bułgaria

nie

pobyt do 90 dni w okresie 6 miesięcy bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

----

----

Chorwacja

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

----

----

Czarnogóra

nie

pobyt do 30 dni (dowód osobisty) pobyt do 90 dni (paszport)

obowiązek meldunkowy dla cudzoziemców

----

Czeska Republika

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

----

----

Dania

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

----

----

Estonia

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

----

----

Finlandia

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

----

----

Francja

nie

wjazd na dowód osobisty lub paszport

----

----

Gibraltar

nie

wjazd na dowód osobisty lub paszport

----

----

Grecja

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

----

----

Gruzja

nie

pobyt do 365 dni (dowód osobisty lub paszport)

----

----

Hiszpania

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

----

----

Holandia

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

----

----

Irlandia

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

----

----

Irlandia Północna

nie

wjazd na dowód osobisty lub paszport

----

----

Islandia

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

----

----

Kosowo

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (paszport)

przy przekraczaniu granicy cudzoziemcy mogą być poproszeni o dodatkowe dokumenty uzasadniające cel pobytu

----

Liechtenstein

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

----

----

Litwa

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

----

----

Luksemburg

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

----

----

Łotwa

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

ważność dowodu osobistego lub paszportu co najmniej 3 miesiące dłuższa od daty planowanego pobytu

----

Macedonia Północna

nie

pobyt do 90 dni w okresie 180 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

obowiązek meldunkowy przy pobytach powyżej 24 godzin; podczas podróży samochodem wymagana tzw. zielona karta

----

Malta

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

----

----

Mołdawia

nie

pobyt do 90 dni w okresie 180 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty, paszport); w tym Republika Naddniestrzańska (tylko paszport)

wymóg posiadania środków finansowych w wysokości 30 USD na każdy dzień pobytu, nie mniej niż 150 USD; obowiązek zarejestrowania się w Wydziale Wizowo-Rejestracyjnym w ciągu 24 godzin od wjazdu do Republiki Naddniestrzańskiej

----

Monako

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

----

----

Niemcy

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

obowiązek meldunkowy dopełniony w ciągu 7-14 dni od przekroczenia granicy (w zależności od przepisów poszczególnych krajów związkowych Niemiec), dokonywany przez administrację hotelu, ośrodka wypoczynkowego lub osoby prywatne

----

Norwegia

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

----

----

Owcze Wyspy

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

----

----

Portugalia

(w tym Madera i Azory)

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

----

----

Rosja

tak

wiza turystyczna do 30 dni (paszport);

wiza nie jest wymagana podczas podróży tranzytem przez Rosję drogą lotniczą w ciągu 24 godzin (obowiązuje bilet lotniczy oraz dokumenty uprawniające do wjazdu do kraju docelowego); brak możliwości opuszczania portu lotniczego w Rosji w tranzycie bez stosownego zezwolenia służb migracyjnych

ważność paszportu co najmniej 6 miesięcy dłuższa od daty zakończenia terminu ważności przyznanej wizy; obowiązek meldunkowy w ciągu 24 godzin od przekroczenia granicy, dokonywany przez administrację hotelu, ośrodka wypoczynkowego lub osoby prywatne

ambasada w Warszawie, konsulaty w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu

Rumunia

nie

pobyt do 90 dni w okresie 6 miesięcy bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

obowiązek meldunkowy dokonywany przez administrację hotelu, ośrodka wypoczynkowego lub osoby prywatne

----

San Marino

nie

pobyt do 10 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

pobyt powyżej 10 dni wymaga zgłoszenia w miejscowej żandarmerii

----

Serbia

nie

pobyt do 90 dni w okresie 6 miesięcy bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

ważność dowodu osobistego lub paszportu co najmniej 3 miesiące dłuższa od daty planowanego pobytu; obowiązek meldunkowy w ciągu 24 godzin od przekroczenia granicy, dokonywany przez administrację hotelu, ośrodka wypoczynkowego lub osoby prywatne

----

Słowacja

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

----

----

Słowenia

nie

pobyt do 90 dni (dowód osobisty lub paszport); istnieje obowiązek meldunkowy

obowiązek meldunkowy w ciągu 3 dni od przekroczenia granicy lub zmiany kolejnych miejsc zakwaterowania, dokonywany przez administrację hotelu, ośrodka wypoczynkowego lub osoby prywatne

----

Szwajcaria

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

----

----

Szwecja

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

 

----

 

----

Ukraina

nie

pobyt do 90 dni w okresie 6 miesięcy bez dodatkowych formalności (paszport)

wymóg posiadania środków finansowych w wysokości min. 400 Euro na pierwsze 5 dni pobytu

----

Węgry

nie

pobyt do 90 dni bez dodatkowych formalności (dowód osobisty lub paszport)

----

----

Wielka Brytania

nie

wjazd na dowód osobisty lub paszport

----

----

Włochy

nie

pobyt do 90 dni (dowód osobisty lub paszport)

obowiązek meldunkowy w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy dokonywany przez administrację hotelu, ośrodka wypoczynkowego lub osoby prywatne (obywatel włoski lub innej narodowości spełniający warunki do legalnego pobytu goszczący cudzoziemca musi zgłosić jego pobyt na miejscowej policji /Commssariato della Polizia di Stato/)

----

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

logo-medycyna-podrozy-light

Portal dla podróżujących do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia

Travel Medicine sp. z o.o.
Norbert Krasnodębski

+48 660 696 640
Kontakt wyłącznie biznesowy

norbert.krasnodebski@medycynatropikalna.pl

© Copyright 2019 | Krzysztof Korzeniewski | Polityka Cookies