Stany gorączkowe niewiadomego pochodzenia


  • częstą przyczyną stanów gorączkowych występujących u podróżujących do krajów tropikalnych i subtropikalnych jest malaria (zarażenie zarodźcami przenoszone przez komary), jak również denga, chikungunya, zika (zakażenia arbowirusowe przenoszone przez komary), wirusowe zapalenie wątroby typu A, dur brzuszny (przenoszone drogą fekalno-oralną) oraz riketsjozy (przenoszone przez wszy, pchły, kleszcze, roztocza);
  • najczęściej stany gorączkowe u podróżnych nie mają pochodzenia tropikalnego, mogą być objawem stanów zapalnych układu oddechowego lub moczowego, jak również współistnieć z obrażeniami skóry (np. oparzenia);
  • pacjent z gorączką zgłasza zazwyczaj wiele innych objawów współistniejących (bóle głowy, ogólne osłabienie, bóle kostno-stawowe i mięśniowe, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wysypki skórne, zapalenie spojówek), które mają istotne znaczenie w procesie różnicowania i diagnostyki;
  • u gorączkujących pacjentów wracających z gorącej strefy klimatycznej należy wykonać badania krwi w kierunku występowania malarii, zakażeń arbowirusowych; rozważyć wykonanie posiewu krwi, moczu i kału.
logo-medycyna-podrozy-light

Portal dla podróżujących do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych

Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży

prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Korzeniewski

Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia

Travel Medicine sp. z o.o.
Norbert Krasnodębski

norbert.krasnodebski@medycynatropikalna.pl

Kontakt wyłącznie w celu nawiązania współpracy
© Copyright 2009 - 2020 | Krzysztof Korzeniewski | Polityka Cookies