Zaburzenia żołądkowo-jelitowe


  • stanowią ponad 25% wszystkich problemów zdrowotnych osób podróżujących;
  • dominują biegunki o ostrym przebiegu (wzrost częstości oddawania stolca w ciągu doby >3 wypróżnień lub wzrost jego masy >200 g na skutek zwiększenia ilości wody w stolcu, przez okres trwający nie dłużej niż 14 dni), głównie o etiologii bakteryjnej (Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter), rzadziej wirusowej (Norwalk, adeno- i rotawirusy) lub pasożytniczej (Giardia intestinalis, Cryptosporidium parvum), mające charakter utrzymujących się przez kilka dni tzw. biegunek podróżnych;
  • po powrocie z podróży przeważają biegunki przewlekłe (utrzymujące się przez okres ponad 4 tygodni), zazwyczaj o etiologii pasożytniczej;
  • diagnostyka w przypadku biegunek o prawdopodobnej etiologii bakteryjnej opiera się na metodach mikrobiologicznych (zalecane w przypadku obecności krwi lub ropy w stolcu, u pacjentów z gorączką, upośledzoną odpornością i chorobami przewlekłymi); w biegunkach pasożytniczych podstawą jest co najmniej trzykrotne badanie kału w mikroskopii świetlnej (sedymentacja w rozpoznawaniu pierwotniaków oraz flotacja w diagnostyce helmintów); biegunki ostre o etiologii wirusowej mają zazwyczaj samoograniczający przebieg kliniczny;
  • leczenie biegunki podróżnych najczęściej opiera się na przyjmowaniu środków zapierających, redukujących liczbę luźnych stolców (np. loperamid); należy jednak pamiętać, że leki zapierające mogą hamować oczyszczanie przewodu pokarmowego z toksyn, a tym samym nasilić proces chorobowy, jeśli mamy do czynienia z zakaźnymi lub pasożytniczymi czynnikami chorobotwórczymi;
  • ponieważ przyczyną biegunek podróżnych są najczęściej bakterie (zwłaszcza enterotoksyczna Escherichia coli), uzasadnione jest stosowanie leków przeciwbakteryjnych (zalecany Xifaxan w dawce 2 x 400 mg przez 3-7 dni);
  • Azji Południowo-Wschodniej najczęstszym patogenem bakteryjnym biegunek podróżnych jest Campylobacter (lekiem pierwszego rzutu powinna być wówczas azytromycyna w dawce 1 x 500 mg przez 3 dni). Azji Południowo-Wschodniej najczęstszym patogenem bakteryjnym biegunek podróżnych jest Campylobacter (lekiem pierwszego rzutu powinna być wówczas azytromycyna w dawce 1 x 500 mg przez 3 dni).
logo-medycyna-podrozy-light

Portal dla podróżujących do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych

Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży

prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Korzeniewski

Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia

Travel Medicine sp. z o.o.
Norbert Krasnodębski

norbert.krasnodebski@medycynatropikalna.pl

Kontakt wyłącznie w celu nawiązania współpracy
© Copyright 2009 - 2020 | Krzysztof Korzeniewski | Polityka Cookies