Wypadki komunikacyjne


Według WHO obrażenia ciała, zwłaszcza wśród młodych ludzi, są jedną z głównych przyczyn zgonów i inwalidztwa w ruchu turystycznym, stanowiąc niemal połowę przypadków w przedziale wiekowym 5-44 lata. Podróżni umierają dziesięć razy częściej z powodu obrażeń ciała w przebiegu różnego rodzaju urazów niż z powodu chorób infekcyjnych i inwazyjnych. Do wypadków komunikacyjnych dochodzi najczęściej w krajach Trzeciego Świata, gdzie zły stan dróg i pojazdów mechanicznych oraz nieprzestrzeganie przepisów kodeksu drogowego (jeśli taki w ogóle na danym terenie istnieje) powoduje, że o kolizje ze skutkiem śmiertelnym lub kończące się poważnym inwalidztwem nie jest trudno. Szacuje się, że na świecie każdego dnia w wypadkach komunikacyjnych ginie 3,5 tys. osób, w tym 1 tys. dzieci (pasażerowie, piesi, kierowcy). Przypuszcza się, że do roku 2020 liczby te ulegną podwojeniu. Ponad 85% ofiar śmiertelnych (96% dzieci) pochodzi z krajów rozwijających się (dominują kraje muzułmańskie: Egipt 42 zgony na 100 tys. ludności, Libia 40/100 tys., Afganistan 39/100 tys., Irak 38/100 tys.).

Do podstawowych działań prewencyjnych, które powinny być stosowane przez turystów, zwłaszcza podczas podróży po krajach kontynentu afrykańskiego i azjatyckiego, należy zapinanie pasów bezpieczeństwa w środkach transportu, unikanie jazdy zatłoczonymi autobusami, mikrobusami, unikanie podróżowania w porze nocnej, w przypadku kierowania pojazdem dostosowanie prędkości do warunków jazdy.

logo-medycyna-podrozy-light

Portal dla podróżujących do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia

Travel Medicine sp. z o.o.
Norbert Krasnodębski

+48 660 696 640
Kontakt wyłącznie biznesowy

norbert.krasnodebski@medycynatropikalna.pl

© Copyright 2019 | Krzysztof Korzeniewski | Polityka Cookies