Procedury graniczne

Turcja znosi obowiązek wizowy dla Polaków

Od 02 marca 2020 r. obywatele 6 państw europejskich, w tym Polski, będą mogli podróżować do Turcji w systemie bezwizowym.

Ruch bezwizowy dotyczy Austrii, Belgii, Hiszpanii, Niderlandów, Polski i Wielkiej Brytanii (pobyt do 90 dni w okresie 6 miesięcy bez dodatkowych formalności).

Rosja wprowadza elektroniczne wizy do wjazdu na teren całego kraju od 2021 r.

W chwili obecnej obywatele Polski mogą aplikować o bezpłatną, elektroniczną wizę do Obwodu Kaliningradzkiego, Sankt Petersburga oraz na Daleki Wschód (do Władywostoku drogą lotniczą i morską oraz na lotniska: Pietropawłowsk-Kamczacki, Błagowieszczeńsk, Chabarowsk, Jużno-Sachalińsk, Anadyr, Czyta i Ułan Ude). Aby otrzymać e-wizę (ważną 30 dni od dnia wystawienia), należy złożyć elektroniczny wniosek udostępniony na stronie internetowej MSZ Federacji Rosyjskiej. Formularz ze zdjęciem powinien zostać wypełniony nie wcześniej niż 20 i nie później niż 4 dni przed planowaną podróżą. Wniosek jest weryfikowany w terminie 4 dni od jego przesłania, a dane podróżnego są przekazywane do punktów kontroli granicznej. Osoba składająca wniosek otrzymuje elektroniczne powiadomienie o statusie wizy. Do przekroczenia granicy podróżnym jest potrzebny numer identyfikacyjny nadany przy wydaniu wizy oraz dokument tożsamości. Aby przekroczyć granicę, należy posiadać także ubezpieczenie oraz bilet powrotny lub potwierdzenie jego zakupu. Podczas jednej podróży na terenie Rosji można przebywać maksymalnie do 8 dni.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji zadeklarowało, że od stycznia 2021 r. będą obowiązywać wizy elektroniczne uprawniające do wjazdu na teren całego kraju, dostępne dla obywateli 53 krajów, w tym Polski (nie będą dostępne dla obywateli USA i Wlk. Brytanii). Nowa wiza ma kosztować ok. 200 zł i być ważna przez 16 dni. Aplikować o nią będzie można, tak jak obecnie, za pośrednictwem strony internetowej rosyjskiego MSZ. Będą mogli się o nią ubiegać tylko obywatele krajów Unii Europejskiej oraz wybranych państw Azji i Ameryki Łacińskiej.

Ruch bezwizowy do USA

Z dniem 11 listopada 2019 r. Polska została formalnie włączona do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program - VWP). W związku z tym osoby udające się do USA w celach turystycznych lub biznesowych na okres nie dłuższy niż 90 dni nie muszą posiadać wizy amerykańskiej, ale zobowiązani są do rejestracji w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization - ESTA), który dostępny jest na stronie: https://esta.cbp.dhs.gov. Osoby planujące pobyt w innym celu lub dłuższy muszą posiadać ważną wizę wydaną przez właściwego konsula Stanów Zjednoczonych; nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy. Osoby, które posiadają ważną wizę amerykańską nie muszą rejestrować się w systemie ESTA (Uwaga – na portalu ESTA istnieje możliwość wybrania polskiej wersji językowej w prawym górnych rogu strony).

Istotne informacje dotyczące wymogów rejestracji w ESTA przed podróżą do USA
- Wniosek ESTA musi być złożony najpóźniej 72 godziny przed wylotem do USA (funkcjonariusze US Customs and Border Protection – CBP, potrzebują co najmniej 72 godzin na zweryfikowanie danych osoby składającej aplikację i akceptację lub odrzucenie wniosku). CBP sugeruje, aby rejestracji w ESTA dokonać niezwłocznie po podjęciu decyzji o wyjeździe i nie czekać do ostatniej chwili.
- Ważność rejestracji w ESTA pozostaje taka sama dla wszystkich krajów biorących udział w VWP, tj. 2 lata od momentu jej zatwierdzenia.
- Każdorazowo przed wyjazdem zaleca się sprawdzenie statusu swojej aplikacji ESTA.
- Opłata za złożenie i rozpatrzenie wniosku ESTA wynosi 14 USD (płatność wyłącznie kartą kredytową lub za pośrednictwem PayPal).
- O ESTA można ubiegać się wyłącznie poza granicami USA.
- W sytuacji konieczności przedłużenia pobytu w USA z przyczyn losowych (choroba, utracenie polskiego paszportu), osoba podróżująca musi skontaktować się telefonicznie z U.S. Citizenship and Immigration Services i wnioskować o przedłużenie pobytu jeszcze przed wygaśnięciem ważności ESTA.
- Dane podane w aplikacji ESTA muszą być takie same jak w paszporcie podróżującego; np. w przypadku wymiany paszportu już po złożeniu i akceptacji wniosku w ESTA konieczne jest ponowne jego wypełnienie.
- Osoby, których wniosek ESTA został odrzucony nie mają możliwości złożenia wniosku ponownie. Jedynym rozwiązaniem pozostaje wówczas wnioskowanie o wizę we właściwym amerykańskim konsulacie.
- Odrzucenie wniosku ESTA może nastąpić w stosunku do osób, które wcześniej nie otrzymały wizy lub przebywały w USA nielegalnie. Takie osoby powinny wnioskować o wizę. Nie ma zamkniętego katalogu przyczyn odmowy akceptacji ESTA.
- Długość pobytu polskiego obywatela w Stanach Zjednoczonych bez wizy wynosi maksymalnie 90 dni, ale oficer emigracyjny na lotnisku może zadecydować o jego skróceniu, co może się wiązać z koniecznością zmiany swojego biletu powrotnego.
- Osoby podróżujące z wizą przyznaną przez konsula USA mają prawo pozostać na terenie USA do 6 miesięcy, jednakże również w tym przypadku należy pamiętać, że długość pobytu w USA zależy od decyzji urzędnika emigracyjnego.
- Linie lotnicze weryfikują dane paszportowe z danymi zapisanymi w ESTA; co oznacza, że w przypadku ich niezgodności lub w ogóle jej braku podróżny nie zostanie wpuszczony na pokład samolotu.

Na przejściach granicznych został wprowadzony automatyczny odczyt dokumentów (paszportów i wiz), podróżni są fotografowani, pobiera się odciski palców (skanowanie) - dane te są sprawdzane w kartotece służb imigracyjnych. Osoby zatrzymane podczas nielegalnego przekraczania granicy lub przebywające nielegalnie na terenie Stanów Zjednoczonych są deportowane. Procedurze deportacyjnej podlegają również osoby, które przebywając legalnie w Stanach Zjednoczonych weszły w konflikt z prawem. Ponieważ ośrodków deportacyjnych jest niewiele, osoby oczekujące na deportację często są osadzane w więzieniach.

W sezonie letnim do Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają studenci uczestniczący w programach pracy wakacyjnej (np. Work&Travel, Camp America, YMCA). Należy pamiętać, że faktyczne warunki uczestnictwa w takim programie określane są na miejscu, po przyjeździe. Umowy zawierane z pośrednikami w Polsce nie wiążą kontrahentów i pracodawców amerykańskich i nie dają podstawy prawnej do egzekwowania warunków w Stanach Zjednoczonych.

Obywatele polscy podróżujący do Stanów Zjednoczonych są zobowiązani do posiadania paszportu ważnego na czas ich podróży. Polska należy do grupy państw zwolnionych z obowiązku posiadania dokumentu ważnego 6 miesięcy od planowanej daty opuszczenia terytorium USA. Przy wjeździe nie ma formalnego obowiązku okazania biletu powrotnego, może on jednak być przydatny w razie wątpliwości urzędnika kontroli granicznej. Nie jest również wymagane posiadanie określonej kwoty pieniędzy.

Namibia wprowadziła wizy on-arrival dla przylatujących do Windhoek

W sierpniu 2019 r. Namibia wprowadziła możliwość uzyskania wiz turystycznych jednokrotnych lub wielokrotnych na okres do 90 dni dla obywateli 47 krajów (w tym Polski) przylatujących na lotnisko Hosea Kutako w stolicy kraju, Widhoek. Niezbędne jest zdjęcie, wypełnienie formularza wizowego oraz opłata w wysokości 1080 NAD (dolarów namibijskich).

Na Białoruś bez wizy

W sierpniu 2019 r. prezydent Białorusi wydał dekret, na mocy którego rozszerzono strefę ruchu bezwizowego w obwodach brzeskim i grodzieńskim przy granicy z Polską. Tym samym pięć dodatkowych rejonów (berestowicki, wołkowyski, werenowski, lidzki, szczuczyński) włączono do strefy bezwizowej na Białorusi (istniejące wcześniej dwie strefy bezwizowe, wokół Grodna i wokół Brześcia, zostały połączone w strefę Brześć-Grodno). Na obszarze strefy bezwizowej obywatele 73 państw, w tym Polski, będą mogli przebywać do 15 dni. Do dotychczasowych 12 przejść na granicy polsko-białoruskiej i litewsko-białoruskiej, objętych ruchem bezwizowym, dodano kolejne dwie: w Bieniakoniach (Soleczniki-Litwa) i Berestowicy (Bobrowniki-Polska). Aby móc skorzystać z ruchu bezwizowego w obwodach grodzieńskim i brzeskim, należy uzyskać specjalną przepustkę za pośrednictwem białoruskiej firmy turystycznej. Obcokrajowcy mają możliwość pobytu bez wiz do 30 dni na terenie całej Białorusi, pod warunkiem przekroczenia granicy na lotnisku międzynarodowym w Mińsku.

Rosja wprowadza darmowe wizy do Obwodu Kaliningradzkiego

Od 1 lipca 2019 r. można ubiegać się o bezpłatną, elektroniczną wizę do Obwodu Kaliningradzkiego. Z darmowej wizy mogą skorzystać obywatele 50 państw, w tym Polacy. Wiza upoważnia do 8-dniowego pobytu.
Aby otrzymać wizę (podobnie jak podczas aplikacji o inne wizy do Rosji), należy złożyć elektroniczny wniosek udostępniony na stronie internetowej MSZ Federacji Rosyjskiej. Formularz ze zdjęciem powinien zostać wypełniony minimum 4 dni przed planowaną podróżą. Wniosek zostanie zweryfikowany w terminie 4 dni od jego przesłania, a dane podróżnego zostaną przekazane do punktów kontroli granicznej. Osoba składająca wniosek otrzyma elektroniczne powiadomienie o statusie wizy. Do przekroczenia granicy podróżnym będzie potrzebny numer identyfikacyjny nadany przy wydaniu wizy oraz dokument tożsamości. Aby przekroczyć granicę, trzeba będzie posiadać także ubezpieczenie oraz bilet powrotny lub potwierdzenie jego zakupu.

Limity bagażu podręcznego w liniach lotniczych

Linia lotnicza

Wymiary bagażu

Limit sztuk

Waga bagażu

LOT Polish Airlines

55 x 40 x 23 cm

bagaż podręczny + jeden bagaż osobisty* max o wymiarach
40 x 35 12 cm

klasa biznes 2 sztuki do 9 kg każda; klasa premium 2 sztuki do 12 kg łącznie; klasa ekonomiczna 1 sztuka do 8 kg

Aeroflot

suma wymiarów do 115 cm

bagaż podręczny

10 kg

Air France

55 x 35 x 25 cm

bagaż podręczny + jeden bagaż osobisty*

łącznie 12 kg w klasie ekonomicznej; łącznie 18 kg
w klasie ekonomicznej premium, biznes, la premiere

Alitalia

55 x 35 25 cm

bagaż podręczny

5 kg

Austrian Airlines

55 x 40 x 23 cm

bagaż podręczny + jeden bagaż osobisty*

8 kg

British Airways

56 x 45 x 25 cm

bagaż podręczny + dodatkowy bagaż o wymiarach 40 x 30 x 15 cm

każda sztuka 23 kg

Cathay Pacific

56 x 36 x 23 cm

bagaż podręczny + jeden bagaż osobisty*

7 kg w klasie ekonomicznej/ ekonomicznej premium

Delta Air Lines

56 x 35 x 23 cm

bagaż podręczny + jeden bagaż osobisty*

brak limitów z wyjątkiem wybranych lotnisk

Easyjet

56 x 45 x 25 cm

bagaż podręczny + jeden bagaż osobisty dla pasażerów wybierających taryfy Flexi, Upfront, Extra Legroom, Easyjet Plus

łącznie 23 kg

Emirates

55 x 38 x 20 cm

bagaż podręczny + dodatkowy bagaż w klasie biznes i pierwszej

7 kg w klasie ekonomicznej;
7 kg w klasie biznes i pierwszej (każda z dwóch sztuk)

Etihad Airways

50 x 40 x 25 cm

bagaż podręczny + jeden bagaż osobisty*

7 kg dla bagażu podręcznego;
5 kg dla bagażu osobistego

Finnair

56 x 45 25 cm

bagaż podręczny + jeden bagaż osobisty*

łącznie 8 kg

Flybe

55 x 35 x 20 cm

bagaż podręczny + jeden bagaż osobisty*

łącznie 10 kg

Iberia

56 x 45 x 25 cm

bagaż podręczny + jeden bagaż osobisty*

23 kg dla bagażu podręcznego;
10 kg dla bagażu osobistego

KLM

55 x 35 x 25 cm

bagaż podręczny + jeden bagaż osobisty*

łącznie 12 kg

Lufthansa

55 x 40 x 23 cm

bagaż podręczny (dwie sztuki
w klasie pierwszej i biznes)

8 kg w klasach ekonomicznej
i ekonomicznej premium;
8 kg dla każdej sztuki w klasie pierwszej i biznes

Malaysia Airlines

56 x 36 x 23 cm

bagaż podręczny
w klasie ekonomicznej, dwie sztuki w klasie biznes

7 kg w klasie ekonomicznej;
łącznie 14 kg w klasie biznes

Norwegian

55 x 40 x 23 cm

bagaż podręczny + jeden bagaż osobisty*

10 kg; łącznie 15 kg w klasie Premium Flex

Qatar Airways

50 x 37 x 25 cm

bagaż podręczny
w klasie ekonomicznej, dwie sztuki w klasie pierwszej i biznes

7 kg w klasie ekonomicznej;
łącznie 15 kg w klasie pierwszej
i biznes

Ryanair

40 x 20 x 25 cm

(bagaż bezpłatny)

55 x 40 x 20 cm (priority case)

bagaż podręczny, który powinien zmieścić się pod fotelem z przodu
(plus jeden bagaż w taryfie priority)

brak limitu wagowego dla małych bagaży podręcznych;
10 kg dla dodatkowego bagażu
w klasie priority

SAS

40 x 23 x 55 cm

bagaż podręczny + jeden bagaż osobisty*

8 kg

Singapore Airlines

56 x 36 x 23 cm

bagaż podręczny (dwie sztuki
w klasach suites, pierwszej i biznes)

7 kg w klasach ekonomicznej i ekonomicznej premium; 7 kg dla dodatkowej sztuki w klasach suites, pierwszej i biznes

TAP Portugal

55 x 40 x 20 cm

bagaż podręczny + jeden bagaż osobisty* max o wymiarach
40 x 30 x 10 cm

8 kg

Turkish Airlines

55 x 40 x 23 cm

bagaż podręczny + jeden bagaż osobisty*

8 kg

United

56 x 35 x 23 cm

bagaż podręczny + jeden bagaż osobisty*

bez limitów

Virgin Atlantic

56 x 36 x 23 cm

bagaż podręczny (dwie sztuki
w klasie upper class)

10 kg w klasach ekonomicznej
i ekonomicznej premium; łącznie
16 kg w klasie upper class

Wizzair

40 x 20 x 25 cm

(bagaż bezpłatny)

55 x 40 x 20 cm (priority case)

bagaż podręczny, który powinien zmieścić się pod fotelem z przodu
(plus jeden bagaż w taryfie priority)

10 kg dla bagażu podręcznego;
10 kg dla dodatkowego bagażu
w klasie priority

* bagaż osobisty - laptop, torebka damska, torba męska

Zielona Karta

Do systemu Zielonej Karty należy 46 państw z Europy, Afryki i Azji, z których większość dodatkowo podpisała porozumienie wielostronne, na mocy którego uznaje się, że pojazd obcokrajowca został ubezpieczony w kraju rejestracji. Dlatego przejazd przez państwa, które jednocześnie respektują system Zielonej Karty i ww. porozumienie wielostronne, jest możliwy bez dodatkowych certyfikatów (wystarczy dokument potwierdzający ochronę ubezpieczeniową). Polska przystąpiła do porozumienia wielostronnego w dniu akcesji do UE w 2004 r.; wówczas znacząco zmniejszyła się liczba krajów wymagających Zielonej Karty od polskich obywateli (tabela).

Zielona Karta jest potrzebna m.in. osobom wjeżdżającym na terytorium Rosji, Turcji lub Białorusi. Polakom wybierającym się do Kosowa nie wystarczy Zielona Karta (potrzebne jest ubezpieczenie graniczne).

Wzór Zielonej Karty wygląda jednakowo u wszystkich ubezpieczycieli. Dokument składa się z dwóch identycznych części, które można rozdzielić wzdłuż perforacji. Jedną z połówek Zielonej Karty należy oddać poszkodowanemu kierowcy w przypadku potencjalnego zdarzenia (na jego podstawie będzie mógł dochodzić roszczeń z tytułu OC). Zielona Karta jest ważna w okresie, który zadeklarował jej posiadacz (od 15 dni do 1 roku).

Kraje i terytoria, do których polski kierowca może wjechać bez Zielonej Karty

Andora

Austria

Belgia

Bułgaria

Chorwacja

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Gibraltar

Grecja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Islandia

Lichtenstein

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Malta

Monako

Niemcy

Norwegia

Polska

Portugalia

Rumunia

San Marino

Serbia

Słowacja

Słowenia

Szwajcaria

Szwecja

Węgry

Wlk. Brytania

Włochy

Wyspa Man

Wyspy Normandzkie

Wyspy Owcze

   

Kraje, do których polski kierowca potrzebuje Zielonej Karty

Albania

Azerbejdżan

Białoruś

Bośnia i Hercegowina

Czarnogóra

Iran

Izrael

Maroko

Mołdawia

Macedonia

Rosja

Tunezja

Turcja

Ukraina

Zasady wydawania Zielonej Karty przez krajowych ubezpieczycieli

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Zasady wydawania Zielonej Karty

AXA Direct

Posiadacze polisy OC Zieloną Kartę otrzymują za darmo

Aviva

Posiadacze polisy OC Zieloną Kartę otrzymują za darmo

Compensa

Posiadacze polisy OC Zieloną Kartę otrzymują za darmo

PZU

Posiadacze polisy OC Zieloną Kartę otrzymują za darmo

Generali

Posiadacze polisy OC Zieloną Kartę otrzymują za darmo

InterRisk

Posiadacze polisy OC Zieloną Kartę otrzymują za darmo

Link4

Posiadacze polisy OC Zieloną Kartę otrzymują za darmo

Ergo Hestia

Zielona Karta jest płatna; koszt jest ustalany indywidualnie, w zależności od okresu na jaki ją potrzebujemy

Warta

Zielona Karta jest płatna; koszt jest ustalany indywidualnie; składka bazowa zaczyna się od 11 zł (wyjazd od 15 do 30 dni) lub 21 zł (wyjazd od 30 dni do 12 miesięcy)

Kierowca wnioskujący o Zieloną Kartę musi pamiętać, że ten certyfikat nie rozszerza ochrony wynikającej z polisy OC dla kierowców. Osoby szukające pełnego zabezpieczenia przed skutkami wypadku za granicą, będą musiały kupić polisę Autocasco.

Koszt Zielonej Karty

Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Zielona Karta zdecydowanie straciła na znaczeniu. Jeśli poruszamy się po terenie Unii oraz kilku innych krajów (np. Norwegia czy Islandia), wystarczy, że mamy ze sobą potwierdzenie ubezpieczenia OC wykupionego w Polsce. Jeśli wyjeżdżamy do krajów, gdzie obowiązuje Zielona Karta, załatwiamy ją w towarzystwie ubezpieczeniowym w Polsce (tabela). Jeśli zapomnimy zaopatrzyć się w nią przed wyjazdem, będziemy musieli wykupić na granicy ubezpieczenie graniczne, które np. na wjazd do Rosji na 15 dni kosztuje 43 euro.

logo-medycyna-podrozy-light

Portal dla podróżujących do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych

Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży

prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Korzeniewski

Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia

Travel Medicine sp. z o.o.
Norbert Krasnodębski

norbert.krasnodebski@medycynatropikalna.pl

Kontakt wyłącznie w celu nawiązania współpracy
© Copyright 2009 - 2020 | Krzysztof Korzeniewski | Polityka Cookies