Polityka Cookies

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem https://medycynatropikalna.pl/

 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowy partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.

 • Administrator - firma Travel Medicine sp. z o.o. , prowadząca działalność pod adresem: Ul. Świerkowa 30 /10, 81-526, Gdynia, Polska, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5862343255, o nadanym numerze REGON: 382923817, o nadanym numerze KRS: 0000774062, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 • Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu.

 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.

 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.

 • Cookies zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookies.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookies
  § 5 Serwisy zewnętrzne

  Administrator nie współpracuje z serwisami zewnętrznymi i Serwis nie umieszcza ani nie korzysta z żadnych plików zewnętrznych plików Cookies.

   § 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis
   • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.

   • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są pod adresami:
    Więcej informacji – Internet Explorer
    Więcej informacji – Chrome
    Więcej informacji – Firefox

   • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

   § 7 Wymagania Serwisu
   • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

   • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

   § 8 Zmiany w Polityce Cookies
   • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies bez konieczności informowania o tym użytkowników.

   • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookies zawsze będą publikowane na tej stronie.

   • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.

   logo-medycyna-podrozy-light

   Portal dla podróżujących do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych

   Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży

   prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski

   Wojskowy Instytut Medyczny
   ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

   Zakład Medycyny Morskiej i Tropikalnej
   ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia
   Email: kkorzeniewski@wim.mil.pl

   Gdański Uniwersytet Medyczny
   ul. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk

   Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

   Uniwersyteckie Centrum Medycyny
   Morskiej i Tropikalnej

   ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia
   Email: kkorzeniewski@gumed.edu.pl

   © Copyright 2009 - 2021 | Krzysztof Korzeniewski | Polityka Cookies