Choroby

Choroby transmisyjne

Choroby przenoszone drogą pokarmową

Choroby przenoszone drogą oddechową

Choroby przenoszone drogą płciową oraz drogą kontaktu z zakażoną krwią

Choroby odzwierzęce

Choroby skóry

Choroby przenoszone drogą kontaktu z zanieczyszczoną wodą lub ziemią

logo-medycyna-podrozy-light

Portal dla podróżujących do krajów
o odmiennych warunkach klimatycznych
i sanitarnych

prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Korzeniewski

Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia

Travel Medicine sp. z o.o.
Norbert Krasnodębski

+48 660 696 640
Kontakt wyłącznie biznesowy

norbert.krasnodebski@medycynatropikalna.pl

© Copyright 2019 | Krzysztof Korzeniewski | Polityka Cookies