Leptospiroza

Choroba zakaźna wywoływana przez krętki z rodzaju Leptospira. Zakażenie u ludzi i zwierząt wywołuje L. interrogans, posiadający ponad 200 serotypów, z których najczęstszym czynnikiem etiologicznym u ludzi jest L. icterohaemorrhagiae (choroba Weila) i L. grippotyphosa (gorączka błotna). Rezerwuarem patogenów są zwierzęta domowe (psy, świnie, bydło) i dzikie, głównie gryzonie. Źródłem zakażenia są zwierzęta chore lub nosiciele wydalający krętki z moczem. Do zakażenia u człowieka dochodzi przez kontakt z zanieczyszczoną leptospirami wodą, ziemią, mięsem chorych zwierząt lub spożyciem zainfekowanej żywności. Wrotami zakażenia są uszkodzona skóra, błony śluzowe nosa, rzadziej spojówki, przewód pokarmowy i oddechowy. Największe ryzyko zakażenia ponoszą osoby mające zawodową styczność z zanieczyszczoną wodą lub ziemią (zatrudnieni przy oczyszczaniu kanałów, rolnicy, hodowcy, rzeźnicy). Leptospiroza jest chorobą kosmopolityczną, w postaci epidemicznej częściej jest notowana w krajach strefy klimatu gorącego, w rejonach o niskich standardach sanitarnych.

Obraz kliniczny: okres wylęgania wynosi 2-26 dni (średnio 10 dni). Leptospiroza ma przebieg dwufazowy. W pierwszej fazie zwanej leptospiremią (bakteriemia), trwającej 4-9 dni występuje gorączka (39-40°C), silne bóle głowy, wynaczynienia podspojówkowe, nadwrażliwość na światło, wysypka plamista, wymioty, bóle mięśniowe i stawowe. W drugiej fazie zwanej narządową występuje żółtaczka, powiększenie węzłów chłonnych, bóle brzucha, powiększenie wątroby i śledziony, skąpomocz, niedowład połowiczy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W zależności od stopnia uszkodzenia narządów wyróżnia się lekko przebiegającą postać bezżółtaczkową (po kilku dniach następuje całkowity powrót do zdrowia), ciężko przebiegającą postać żółtaczkową (choroba Weila, objawy chorobowe mogą dotyczyć wszystkich narządów, głównie wątroby i nerek, nieleczone schorzenie prowadzi do zgonu), postaci oponowe przebiegające z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego.

Rozpoznanie: badanie mikroskopowe próbek krwi, moczu, płynu mózgowo-rdzeniowego i tkanek na obecność leptospir (w pierwszych 10 dniach choroby); posiew krwi, moczu, płynu mózgowo-rdzeniowego; badania serologiczne (odczyn aglutynacji szkiełkowej, ELISA, Western blot); wykrycie DNA leptospir w surowicy, moczu lub płynie mózgowo-rdzeniowym (PCR).

CDC. Krętki Leptospira interrogans

Leczenie: lekiem z wyboru jest penicylina lub tetracyklina podawana w dużych dawkach przez 7-10 dni.

Zapobieganie: zwalczanie gryzoni, eliminacja zwierząt chorych, unikanie kąpieli w wodzie podejrzanej o zanieczyszczenie leptospirami, higiena żywności i żywienia.

logo-medycyna-podrozy-light

Portal dla podróżujących do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych

Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski

Wojskowy Instytut Medyczny -
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia
Email: kkorzeniewski@wim.mil.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej

ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia
Email: kkorzeniewski@gumed.edu.pl

© Copyright 2009 - 2024 | Krzysztof Korzeniewski | Polityka Cookies