Bruceloza

Choroba zakaźna wywoływana przez gram-ujemne pałeczki z rodzaju Brucella, z których patogenne dla człowieka są B. abortus, B. melitensis, B. suisB. canis (najcięższy przebieg choroby obserwuje się w zakażeniach B. melitensisB. suis, z kolei zakażenia B. abortus przebiegają zazwyczaj skąpoobjawowo). Rezerwuarem bakterii są różne gatunki zwierząt, głównie gospodarskich (owce, bydło, świnie). Źródłem zakażenia są zwierzęta chore na brucelozę, zwłaszcza w okresie poronienia (choroba zawodowa weterynarzy odbierających porody, leczących zwierzęta), a także ich wydzieliny i wydaliny. W przypadku B. melitensis częste jest zakażenie drogą pokarmową przez spożycie niepasteryzowanych produktów mlecznych zawierających żywe pałeczki Brucella. Bruceloza jest chorobą rozpowszechnioną na całym świecie. Zakażenia B. melitensis występują w basenie Morza Śródziemnego, w Afryce i w Azji; B. suis w Europie Środkowej i w Ameryce Północnej; B. abortus w strefie klimatu umiarkowanego Europy, Afryki, Azji i Ameryki Południowej; B. canis (u psów) w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii.

Obraz kliniczny: okres wylęgania wynosi od kilku dni do kilku miesięcy (średnio 1-3 tygodnie). Przebieg choroby zależy od gatunku bakterii i wrót zakażenia. Ostre, ciężkie zachorowanie w przypadku zakażenia B. melitensisB. suis ma nagły początek, z narastającą i opadającą falami gorączką, której towarzyszą dreszcze, zlewne poty, osłabienie, utrata apetytu, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, powiększenie wątroby i śledziony. W miarę rozwoju choroby dochodzi do zapalenia jąder i najądrzy, zapalenia stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa. Postać przewlekła brucelozy może utrzymywać się przez wiele lat i prowadzić do kalectwa.

Rozpoznanie: izolacja pałeczek Brucella z materiału klinicznego (krew, szpik), testy serologiczne (odczyn Wrighta, OWD, ELISA, odczyn antyglobulinowy Coombsa).

Leczenie: skojarzona antybiotykoterapia, np. doksycyklina doustnie + netylmycyna pozajelitowo przez 30 dni, następnie doksycyklina tabl. + ryfampicyna tabl. przez kolejne 30-60 dni. W przewlekłej postaci choroby leczenie jest głównie objawowe.

Zapobieganie: eliminacja zwierząt chorych, okresowe przeglądy serologiczne zwierząt hodowlanych, spożywanie wyłącznie pasteryzowanych produktów mlecznych.

logo-medycyna-podrozy-light

Portal dla podróżujących do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych

Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski

Wojskowy Instytut Medyczny -
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia
Email: kkorzeniewski@wim.mil.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej

ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia
Email: kkorzeniewski@gumed.edu.pl

© Copyright 2009 - 2023 | Krzysztof Korzeniewski | Polityka Cookies