Ziarniniak pachwinowy

Choroba zakaźna wywoływana przez gram-ujemne bakterie Calymmatobacterium granulomatis. Występuje w rejonach tropikalnych i subtropikalnych Azji Południowo-Wschodniej, Indii, Afryki i Ameryki Środkowej. Zakażeniu sprzyja brak higieny osobistej. W krajach Afryki Południowej choroba zajmuje trzecie miejsce wśród schorzeń przebiegających z owrzodzeniem narządów płciowych (u mężczyzn po kile i wrzodzie miękkim, u kobiet po kile i opryszczce zwykłej). Ze względu na podobieństwo zmian chorobowych do raka kolczystokomórkowego, wskazana jest ocena histopatologiczna, zwłaszcza przy zmianach zlokalizowanych w okolicy szyjki macicy.

Obraz kliniczny: okres wylęgania trwa od kilku dni do 3 miesięcy. Pierwsze objawy choroby są często długo niezauważalne. Wykwitem pierwotnym jest niebolesny pęcherzyk lub guzek, przekształcający się w niebolesne, lekko wyniosłe owrzodzenie, pokryte ziarniną. Ziarniniak pachwinowy może występować w czterech postaciach klinicznych: wrzodziejącej, brodawkowatej, śluzowej lub mieszanej. Najczęściej występuje postać wrzodziejąca. Lokalizuje się przede wszystkim w okolicach narządów płciowych i odbytu, a niekiedy, w wyniku autoinokulacji, na twarzy, szyi lub rękach. Jest to niebolesne owrzodzenie o brzegach ostro odgraniczonych od skóry zdrowej, z dnem pokrytym łatwo krwawiącą ziarniną.

CDC. Zmiany chorobowe w ziarniniaku pachwinowym u mężczyzny
CDC. Zmiany pachwinowe w ziarniniaku pachwinowym u kobiety

Zmiany chorobowe nie leczone szerzą się powoli, po kilku tygodniach lub miesiącach mogą osiągnąć wielkość kilku centymetrów. Czasami ulegają samowyleczeniu, z pozostawieniem blizn oraz zmian destrukcyjnych prącia. Mogą również prowadzić do zwężenia cewki moczowej i odbytu. Postać brodawkowata charakteryzuje się obecnością przerosłej tkanki ziarninowej. Występuje najczęściej w okolicach warg sromowych i łechtaczki w postaci hiperkeratotycznych wykwitów, które mogą być przyczyną pseudosłoniowacizny. Może również wystąpić zwężenie cewki moczowej i pochwy. Niekiedy postać brodawkowata współistnieje z postacią wrzodziejącą (postać mieszana). Postać śluzowa występuje bardzo rzadko, najczęściej na błonach śluzowych jamy ustnej, gardła, krtani, a także w okolicy szyjki macicy, przydatków i pęcherza moczowego oraz odbytnicy (C. granulomatis występują wtedy w stolcu). W przypadku występowania zmian chorobowych w okolicach błony śluzowej pęcherza moczowego może dojść do powstania przetoki pęcherzowo-pochwowej.

Rozpoznanie:na podstawie wywiadu (pobyt w rejonach endemicznego występowania choroby) i obrazu klinicznego (charakterystyczny brak zmian w węzłach chłonnych); wykrycie C. granulomatis w rozmazie tkankowym (stwierdzenie ciałek Donovana oraz charakterystyczny wygląd bakterii C. granulomatis znajdujących się wewnątrz komórki), badanie histopatologiczne (histiocytowe utkanie ziarniniakowe). W obrazie mikroskopowym preparatów z rozmazów tkankowych, w barwieniu metodą Wrighta-Giemsy lub Leishmana bakteria przypomina agrafkę ze względu na dwubiegunowe skupienia chromatyny. Charakterystyczną cechą jest obecność wodniczki, tzw. ciałka Donovana, otaczającego bakterie C. granulomatis.

Leczenie: streptomycyna tabl. 1 g dziennie przez 21 dni, tetracyklina tabl. 4 x 500 mg przez 10-14 dni, chloramfenikol tabl. 4 x 500 mg przez 21 dni lub trimetoprim + sulfametaksazol tabl. 2 x 960 mg przez 14-21 dni; w leczeniu miejscowym 1% azotan srebra, a w przypadku oporności na leczenie, wyjątkowo na zmiany skórne można zastosować 20% alkoholowy roztwór podofiliny.

logo-medycyna-podrozy-light

Portal dla podróżujących do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych

Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski

Wojskowy Instytut Medyczny -
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia
Email: kkorzeniewski@wim.mil.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej

ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia
Email: kkorzeniewski@gumed.edu.pl

© Copyright 2009 - 2024 | Krzysztof Korzeniewski | Polityka Cookies