Działanie wysokiej temperatury

Czynnikami sprzyjającymi występowaniu urazów cieplnych związanych z działaniem wysokiej temperatury są:

 • niedostateczne spożycie wody i elektrolitów,

 • nadmierny wysiłek fizyczny, ćwiczenia, praca przy wysokiej temperaturze otoczenia,

 • brak protekcji przeciwsłonecznej eksponowanych części ciała,

 • leki hamujące wydzielanie potu (atropina, leki przeciwhistaminowe),

 • nadużywanie alkoholu, kofeiny (czynników wzmagających odwodnienie organizmu),

 • otyłość,

 • podwyższona temperatura ciała w przebiegu chorób infekcyjnych,

 • noszenie ubrania ze sztucznych, nieprzepuszczających powietrza tkanin.

Do urazu cieplnego związanego z działaniem wysokiej temperatury dochodzi w wyniku zachwiania tzw. bilansu cieplnego ustroju. Określa on stosunek ciepła wytwarzanego w ustroju wskutek przemiany materii oraz ciepła uzyskiwanego z otoczenia do ciepła utraconego z organizmu. Do urazu cieplnego dochodzi również na drodze wzmożonej ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Do najczęstszych urazów cieplnych związanych z działaniem wysokiej temperatury zalicza się udar cieplny, wyczerpanie cieplne, kurcze mięśniowe i udar słoneczny.

Udar cieplny

Powstaje na skutek załamania mechanizmów termoregulacyjnych, poprzez zablokowanie parowania potu, głównej drogi utraty ciepła. Objawy wczesne to bóle i zawroty głowy, nudności i wymioty, ogólne osłabienie, wzrost temperatury ciała, następnie zaburzenia psychiczne, drgawki. Złym czynnikiem rokowniczym, mogącym prowadzić do zgonu jest przekroczenie temperatury ciała powyżej 41°C.

Wyczerpanie cieplne

Powstaje na skutek odwodnienia i utraty elektrolitów (głównie sodu i chloru) oraz w wyniku niewydolności krążenia obwodowego, co może prowadzić do zapaści. Główne objawy to wzmożona potliwość, bóle głowy, przyspieszone i słabo wyczuwalne tętno, spadek ciśnienia tętniczego.

Kurcze mięśniowe

Są to bolesne skurcze mięśni szkieletowych wywołane nadmierną utratą elektrolitów wraz z potem. Dotyczą zwłaszcza mięśni kończyn górnych i dolnych.

Udar słoneczny

Jest wynikiem bezpośredniego działania promieni słonecznych, w szczególności promieni podczerwonych na sklepienie czaszki, czego następstwem jest przekrwienie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, a w konsekwencji powstanie objawów oponowych.

Podstawowymi działaniami profilaktycznymi, zapobiegającymi występowaniu urazów cieplnych, związanych z działaniem wysokiej temperatury są:

 • po przyjeździe ze strefy klimatu umiarkowanego do gorącej strefy klimatycznej co najmniej kilkudniowa aklimatyzacja,

 • zaplanowanie właściwego cyklu wysiłku i wypoczynku w nowych warunkach klimatycznych,

 • dostarczanie organizmowi odpowiedniej ilości wody i elektrolitów,

 • spożywanie wszystkich posiłków,

 • noszenie nakrycia głowy (protekcja przeciwsłoneczna),

 • unikanie nadmiernej konsumpcji alkoholu i kofeiny (działają odwadniająco),

 • odpowiedni ubiór (przewiewne, przepuszczające powietrze tkaniny).

logo-medycyna-podrozy-light

Portal dla podróżujących do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych

Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski

Wojskowy Instytut Medyczny -
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia
Email: kkorzeniewski@wim.mil.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej

ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia
Email: kkorzeniewski@gumed.edu.pl

© Copyright 2009 - 2024 | Krzysztof Korzeniewski | Polityka Cookies