Napady i rozboje

Zagrożenie napadami o podłożu kryminalnym i terrorystycznym, niestabilna sytuacja polityczna w wielu krajach i regionach świata powoduje, że planowany wyjazd, szczególnie realizowany indywidualnie, bez poruszania się w zorganizowanej grupie, musi zostać poprzedzony oceną potencjalnego ryzyka i uwzględniać podjęcie środków mogących zminimalizować poziom występującego niebezpieczeństwa. W pierwszej kolejności należy bezwzględnie unikać miejsc objętych działaniami wojennymi, rejonów kontrolowanych przez siły antyrządowe lub pospolitych przestępców porywających ludzi dla okupu. W ostatnim czasie, w ofertach niektórych biur podróży w Polsce zaczęły pojawiać się propozycje „turystyki wojennej” w rejony szczególnie niebezpieczne (Afganistan, Somalia). Organizatorzy takich podróży mylą często pojęcie wypraw ekstremalnych z wyjazdem w rejony konfliktów zbrojnych, gdzie prawdopodobieństwo utraty życia jest wysokie, a chęć zaistnienia na rynku usług turystycznych za wszelką cenę zastępuje zdrowy rozsądek. Autor strony internetowej, kierownik Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej Wojskowego Instytutu medycznego, będąc lekarzem wojskowym, od wielu lat prowadzi działalność zawodową w strefie działań wojennych (Irak, Afganistan) i jest zdecydowanym przeciwnikiem brania udziału w tego typu wyjazdach organizowanych przez biura turystyczne, które nie są w stanie zapewnić podróżnym wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

Przed wyjazdem w rejony zagrożone występowaniem napadów, rozbojów i porwań podróżni powinni ubezpieczyć siebie i mienie w wiarygodnym towarzystwie ubezpieczeniowym, zebrać adresy i telefony najbliższych polskich przedstawicielstw i urzędów konsularnych oraz osób bliskich w Polsce, które w pierwszej kolejności będą mogli poinformować o zaistniałym nieszczęśliwym zdarzeniu. Przebywając za granicą należy stosować określone środki zapobiegawcze, aby nie dopuszczać do niebezpiecznych sytuacji: unikać przebywania w nieznanych miejscach po zmroku, starać się przebywać w większej grupie osób, nie zawierać przygodnych znajomości z osobami postronnymi, posiadać kserokopie dokumentów przy sobie oraz zeskanowaną stronę paszportu ze zdjęciem umieszczoną na swojej skrzynce mailowej, posiadać kilka rodzajów środków płatniczych (pieniądze, karty kredytowe) pochowanych w różnych miejscach garderoby, korzystać z depozytu pieniędzy, dokumentów i cennych przedmiotów w hotelach, unikać afiszowania się z pieniędzmi, zwłaszcza w miejscach publicznych.

logo-medycyna-podrozy-light

Portal dla podróżujących do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych

Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski

Wojskowy Instytut Medyczny -
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia
Email: kkorzeniewski@wim.mil.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej

ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia
Email: kkorzeniewski@gumed.edu.pl

© Copyright 2009 - 2024 | Krzysztof Korzeniewski | Polityka Cookies