Zespół nagłej zmiany strefy czasowej (Jet lag)


  • objawy pojawiające się podczas podróży w kierunku równoleżnikowym (ze wschodu na zachód lub z zachodu na wschód), kiedy w krótkim odstępie czasu dochodzi do zmian stref czasowych (podróż samolotem); podróżowanie na wschód jest bardziej uciążliwe (następuje skrócenie cyklu dobowego);
  • główną przyczyną Jet lag są zaburzenia procesów fizjologicznych organizmu oraz rytmu dobowego wydzielania hormonów; do najczęstszych objawów należą zaburzenia snu (głównie bezsenność), zmęczenie, brak apetytu, trudności z koncentracją uwagi, bóle głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe;
  • ludzki organizm potrzebuje średnio jednego dnia na adaptację po przekroczeniu jednej, bądź każdej kolejnej strefy czasowej;
  • aby zminimalizować dolegliwości, przed podróżą z pokonaniem kilku stref czasowych należy być wypoczętym i nawodnionym (unikać konsumpcji alkoholu i kofeiny ze względu na ich działanie odwadniające).
logo-medycyna-podrozy-light

Portal dla podróżujących do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia

Travel Medicine sp. z o.o.
Norbert Krasnodębski

+48 660 696 640
Kontakt wyłącznie biznesowy

norbert.krasnodebski@medycynatropikalna.pl

© Copyright 2019 | Krzysztof Korzeniewski | Polityka Cookies