Zespół nagłej zmiany strefy czasowej (Jet lag)


  • objawy pojawiające się podczas podróży w kierunku równoleżnikowym (ze wschodu na zachód lub z zachodu na wschód), kiedy w krótkim odstępie czasu dochodzi do zmian stref czasowych (podróż samolotem); podróżowanie na wschód jest bardziej uciążliwe (następuje skrócenie cyklu dobowego);
  • główną przyczyną Jet lag są zaburzenia procesów fizjologicznych organizmu oraz rytmu dobowego wydzielania hormonów; do najczęstszych objawów należą zaburzenia snu (głównie bezsenność), zmęczenie, brak apetytu, trudności z koncentracją uwagi, bóle głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe;
  • ludzki organizm potrzebuje średnio jednego dnia na adaptację po przekroczeniu jednej, bądź każdej kolejnej strefy czasowej;
  • aby zminimalizować dolegliwości, przed podróżą z pokonaniem kilku stref czasowych należy być wypoczętym i nawodnionym (unikać konsumpcji alkoholu i kofeiny ze względu na ich działanie odwadniające).
logo-medycyna-podrozy-light

Portal dla podróżujących do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych

Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski

Wojskowy Instytut Medyczny -
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia
Email: kkorzeniewski@wim.mil.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej

ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia
Email: kkorzeniewski@gumed.edu.pl

© Copyright 2009 - 2023 | Krzysztof Korzeniewski | Polityka Cookies