Wypadki komunikacyjne


Według WHO obrażenia ciała, zwłaszcza wśród młodych ludzi, są jedną z głównych przyczyn zgonów i inwalidztwa w ruchu turystycznym, stanowiąc niemal połowę przypadków w przedziale wiekowym 5-44 lata. Podróżni umierają dziesięć razy częściej z powodu obrażeń ciała w przebiegu różnego rodzaju urazów niż z powodu chorób infekcyjnych i inwazyjnych. Do wypadków komunikacyjnych dochodzi najczęściej w krajach Trzeciego Świata, gdzie zły stan dróg i pojazdów mechanicznych oraz nieprzestrzeganie przepisów kodeksu drogowego (jeśli taki w ogóle na danym terenie istnieje) powoduje, że o kolizje ze skutkiem śmiertelnym lub kończące się poważnym inwalidztwem nie jest trudno. Szacuje się, że na świecie każdego dnia w wypadkach komunikacyjnych ginie 3,5 tys. osób, w tym 1 tys. dzieci (pasażerowie, piesi, kierowcy). Przypuszcza się, że do roku 2020 liczby te ulegną podwojeniu. Ponad 85% ofiar śmiertelnych (96% dzieci) pochodzi z krajów rozwijających się (dominują kraje muzułmańskie: Egipt 42 zgony na 100 tys. ludności, Libia 40/100 tys., Afganistan 39/100 tys., Irak 38/100 tys.).

Do podstawowych działań prewencyjnych, które powinny być stosowane przez turystów, zwłaszcza podczas podróży po krajach kontynentu afrykańskiego i azjatyckiego, należy zapinanie pasów bezpieczeństwa w środkach transportu, unikanie jazdy zatłoczonymi autobusami, mikrobusami, unikanie podróżowania w porze nocnej, w przypadku kierowania pojazdem dostosowanie prędkości do warunków jazdy.

  • unikanie picia alkoholu przed planowanym prowadzeniem pojazdu,
  • zapinanie pasów bezpieczeństwa,
  • stosowanie fotelików samochodowych dla dzieci,
  • zakładanie kasku przed jazdą rowerem/motocyklem,
  • unikanie jazdy przepełnionymi autobusami/mikrobusami,
  • unikanie jazdy po zmierzchu.
logo-medycyna-podrozy-light

Portal dla podróżujących do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych

Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski

Wojskowy Instytut Medyczny -
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia
Email: kkorzeniewski@wim.mil.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej

ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia
Email: kkorzeniewski@gumed.edu.pl

© Copyright 2009 - 2024 | Krzysztof Korzeniewski | Polityka Cookies