<b>Przygotowania do wyjazdu</b>


Planując podróż do krajów charakteryzujących się uciążliwymi warunkami środowiskowymi, w szczególności do gorącej strefy klimatycznej, należy podjąć właściwe działania profilaktyczne mające na celu ograniczenie ryzyka zachorowań. Należą do nich: ocena stanu zdrowia w ramach porady lekarskiej, przyjęcie szczepień ochronnych oraz przygotowanie leków do wykorzystania we własnym zakresie (chemioprofilaktyka przeciwmalaryczna, leki przyjmowane w chorobach przewlekłych, środki farmaceutyczne do apteczki podróżnej).

logo-medycyna-podrozy-light

Portal dla podróżujących do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych

Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży

prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Korzeniewski

Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia

Travel Medicine sp. z o.o.
Norbert Krasnodębski

norbert.krasnodebski@medycynatropikalna.pl

Kontakt wyłącznie w celu nawiązania współpracy
© Copyright 2009 - 2020 | Krzysztof Korzeniewski | Polityka Cookies