Szczepienia obowiązkowe i zalecane


Zgodnie z wytycznymi WHO w międzynarodowym ruchu podróżnych realizowane są obowiązkowe szczepienia ochronne przeciw dwóm chorobom zakaźnym.

Wakcynacja przeciw żółtej gorączce (choroba wirusowa przenoszona przez komary), obowiązuje podróżnych udających się do 28 krajów endemicznego występowania choroby w Afryce i 13 krajów Ameryki Południowej, jak również osoby przebywające przejazdem (w co najmniej 12–godzinnym tranzycie) w ww. krajach, a następnie udające się w podróż do wymienionych w wytycznych WHO 90 krajów świata na pięciu kontynentach.

Przy wakcynacji wydawane jest Międzynarodowe Świadectwo Szczepień (International Certificate of Vaccination) z wpisem dokumentującym przyjętą dawkę szczepionki.

Druga wakcynacja, przeciw zakażeniom meningokokowym (przenoszone drogą kropelkową oraz przez kontakt bezpośredni lub pośredni z wydzieliną chorego lub nosiciela), jest skierowana obligatoryjnie do muzułmanów udających się na pielgrzymkę do Arabii Saudyjskiej (jest również wymagana w niektórych krajach Afryki Subsaharyjskiej w tzw. pasie endemicznego występowania inwazyjnej choroby meningokokowej /między Senegalem a Etiopią/).

Zalecane szczepienia ochronne są propozycją działań prewencyjnych, których wykonanie nie jest obligatoryjne, ma jednak na celu zabezpieczenie podróżnych przed zakażeniami stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia i życia. Należą do nich:

choroby zakaźne

zalecenia do szczepień

grypa, błonica, krztusiec, odra, świnka, różyczka ryzyko kontaktu z osobą zakażoną: przenoszenie drogą kropelkową lub przez kontakt bezpośredni
tężec ryzyko spożycia zanieczyszczonej wody i/lub żywności
dur brzuszny, cholera ryzyko spożycia zanieczyszczonej wody i/lub żywności
wirusowe zapalenie wątroby typu A ryzyko spożycia zanieczyszczonej wody i/lub żywności
wirusowe zapalenie wątroby typu B ryzyko interwencji chirurgicznych, iniekcji, kontaktu z zakażoną krwią, kontaktów seksualnych
poliomyelitis ryzyko kontaktu z osobą zakażoną (droga fekalno-oralna); zgodnie z komunikatem WHO z 2014 r. i obecną sytuacją epidemiologiczną, mieszkańcy i rezydenci (> 4 tygodni) Afganistanu i Pakistanu planujący podróż zagraniczną podlegają obowiązkowi szczepienia
wścieklizna ryzyko pogryzienia przez chore zwierzęta, np. psy
japońskie zapalenie mózgu ryzyko ukłuć komarów zakażonych wirusami
kleszczowe zapalenie mózgu ryzyko ukłuć kleszczy zakażonych wirusami lub spożycia zakażonych, niepasteryzowanych produktów mlecznych

Uwaga: Wyżej wymienione szczepienia stosuje się u zdrowych, dorosłych osób. U podróżnych chorujących na schorzenia przewlekłe, kobiet w ciąży i dzieci szczepienia dobiera się indywidualnie, w zależności od występujących przeciwwskazań zdrowotnych

Szczepienia ochronne należy wykonać najpóźniej 4-6 tygodni przed planowaną podróżą, aby mieć czas na przyjęcie wszystkich niezbędnych dawek i uzyskanie wymaganego efektu ochronnego. Długoterminowi podróżni, wyjeżdżający w celu podjęcia pracy lub nauki mogą potrzebować określonych wakcynacji wymaganych przez pracodawcę lub uczelnię.

W przypadku przyjęcia w przeszłości szczepień podstawowych przeciw określonym chorobom zakaźnym należy poddać się szczepieniom dawkami uzupełniającymi i przypominającymi. Szczegółowe tabele z obowiązkowymi i zalecanymi szczepieniami ochronnymi przed wyjazdem do poszczególnych krajów świata znajdują się w zakładce SZCZEPIENIA


choroby zakaźne

schemat szczepień

dawka przypominająca

żółta gorączka

1 dawka podskórnie;
co najmniej 10 dni przed wyjazdem

odporność wieloletnia
(wg WHO)

zakażenia meningokokowe (A,C,W-135,Y)

1 dawka domięśniowo;
10-14 dni przed wyjazdem

odporność wieloletnia

(wg producentów szczepionek skoniugowanych)

błonica + tężec + poliomyelitis + krztusiec

1 dawka domięśniowo

co 10 lat

grypa

1 dawka domięśniowo

sezonowo, co 12 miesięcy

odra + świnka + różyczka

2 dawki podskórnie w odstępie co najmniej 4 tygodni (nie później niż 10 lat od pierwszej dawki)

brak informacji o konieczności dawek przypominających

dur brzuszny

1 dawka domięśniowo
lub 3 dawki doustnie (co drugi dzień); 10 dni przed wyjazdem

co 3 lata

wirusowe zapalenie wątroby typu A

2 dawki domięśniowo: 0, 6-12 miesiąc; pierwsza dawka 2-4 tygodnie przed wyjazdem

odporność wieloletnia

wirusowe zapalenie wątroby typu B

3 dawki domięśniowo: 0, 1 miesiąc, 6 miesiąc;
co najmniej dwie dawki
2 tygodnie przed wyjazdem

wścieklizna

3 dawki domięśniowo:

0, 7 dzień, 21 (lub 28) dzień podane przed wyjazdem + dawka uzupełniająca
po 12 miesiącach

co 5 lat

cholera

2 dawki doustnie: 0, 1-6 tydzień;
co najmniej 1 tydzień przed wyjazdem

co 2 lata

japońskie zapalenie mózgu

2 dawki domięśniowo: 0, 7 (lub 28) dzień co najmniej 1 tydzień przed wyjazdem + dawka uzupełniająca po 12-24 miesiącach

brak informacji o konieczności dawek przypominających

kleszczowe zapalenie mózgu

3 dawki domięśniowo:
0, 1-3 miesiąc, 5(9)-12 miesiąc;
co najmniej dwie dawki podane przed sezonem aktywności kleszczy

co 3-5 lat

logo-medycyna-podrozy-light

Portal dla podróżujących do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych

Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski

Wojskowy Instytut Medyczny -
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia
Email: kkorzeniewski@wim.mil.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej

ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia
Email: kkorzeniewski@gumed.edu.pl

© Copyright 2009 - 2024 | Krzysztof Korzeniewski | Polityka Cookies