Ameryka Północna

Kraje regionu: Grenlandia, Kanada, Stany Zjednoczone,

Wysokie standardy sanitarne, nieskażona woda pitna oraz wysokie wskaźniki wyszczepienia populacji przeciwko chorobom zakaźnym w całym regionie.

Choroby transmisyjne:

borelioza występuje endemicznie w północnej części kontynentu. Przypadki gorączki Zachodniego Nilu notowane są w USA i w południowej części Kanady. W południowych stanach USA sporadycznie notuje się zachorowania na dengę.

Choroby przenoszone drogą pokarmową:

przypadki zachorowań na choroby biegunkowe spowodowane przez bakterie (enterokrwotoczna Escherichia coli O157:H7, Campylobacter spp.) i pasożyty (Giardia intestinalis, Cryptosporidium parvum).

Choroby przenoszone drogą oddechową:

zachorowalność na gruźlicę należy do najniższych na świecie (5/100 tys. ludności).

Choroby przenoszone drogą płciową lub drogą kontaktu z zakażoną krwią:

zakażenie wirusem HIV w populacji dorosłych (15-49 lat) szacowane jest na 0,5-<1,0% w USA i 0,1-<0,5% w Kanadzie.

Choroby odzwierzęce:

przypadki hantawirusowego zespołu płucnego, sporadyczne przypadki wścieklizny. Choroby przenoszone drogą kontaktu z zanieczyszczoną wodą lub ziemią: kokcidioidomykoza występuje endemicznie w południowo-zachodniej części USA (Kalifornia, Arizona), histoplazmoza w Missisipi i Ohio. Przypadki zachorowań na leptospirozę na Hawajach.

Inne zagrożenia:

obrażenia ciała spowodowane aktami przemocy (liczba zgonów z powodu postrzałów z broni palnej w USA jest wyższa niż w innych krajach uprzemysłowionych).

logo-medycyna-podrozy-light

Portal dla podróżujących do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych

Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski

Wojskowy Instytut Medyczny -
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia
Email: kkorzeniewski@wim.mil.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej

ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia
Email: kkorzeniewski@gumed.edu.pl

© Copyright 2009 - 2024 | Krzysztof Korzeniewski | Polityka Cookies