Ameryka Południowa - strefa klimatu gorącego

Kraje regionu: Boliwia, Brazylia, Ekwador, Gujana, Gujana Francuska, Kolumbia, Paragwaj, Peru, Surinam, Wenezuela, Wyspa Wielkanocna (Chile),

Do najczęściej notowanych jednostek chorobowych wśród podróżujących po regionie należą zika, denga, malaria, oraz infekcyjne i inwazyjne choroby układu pokarmowego. Zagrożenie stanowią również leiszmanioza, schistosomatoza, choroba Chagasa oraz gruźlica.

Choroby transmisyjne:

w ostatniej dekadzie nastąpił znaczący wzrost zachorowań na zika i dengę, również wśród turystów. Malaria występuje powszechnie, z przewagą zarażeń Plasmodium vivax. Przypadki żółtej gorączki są notowane w Boliwii, Brazylii, Ekwadorze, Kolumbii, Peru i Wenezueli (raportowano zgony turystów, którzy nie poddali się szczepieniu). Leiszmanioza skórna występuje powszechnie, leiszmanioza trzewna głównie w Brazylii. Transmisja trypanosomozy amerykańskiej (choroba Chagasa), do tej pory często notowana w rejonach wiejskich, została skutecznie zmniejszona poprzez programy eradykacji. Onchocerkoza występuje endemicznie w niektórych rejonach Brazylii, Ekwadoru, Kolumbii i Wenezueli, z kolei filariozy limfatyczne są notowane w Gujanie i Brazylii.

Choroby przenoszone drogą pokarmową:

liczne zachorowania na choroby biegunkowe wywoływane przez bakterie, wirusy i pasożyty. Powszechne występowanie WZW typu A. Notuje się również zachorowania na cholerę, dur brzuszny i amebozę. W Boliwii, Ekwadorze, Peru i Wenezueli endemicznie występuje fascjoloza.

Choroby przenoszone drogą oddechową:

zachorowania na gruźlicę na poziomie 100-300 przypadków/100 tys. mieszkańców w Peru, Ekwadorze, Boliwii i Gujanie oraz 50-100/100 tys. mieszkańców w pozostałych krajach regionu. Istotnym problemem jest oporność na leczenie, szczególnie w Peru i w Ekwadorze (3-6% przypadków). W niektórych rejonach Amazonii i Andów endemicznie występuje trąd (zwłaszcza w Brazylii).

Choroby przenoszone drogą płciową lub drogą kontaktu z zakażoną krwią:

zakażenie wirusem HIV w populacji dorosłych w większości krajów regionu utrzymuje się na poziomie 0,1-<1%, z wyjątkiem Gujany i Surinamu (1-<5%). Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B przekracza 8% populacji w Peru, północnej Brazylii, południowej Kolumbii i Wenezueli, w pozostałych rejonach kształtuje się na poziomie 2-7%.

Choroby odzwierzęce:

przypadki wścieklizny notowane są powszechnie. Hantawirusowy zespół płucny występuje wśród mieszkańców Boliwii, Brazylii i Paragwaju, dżuma w Boliwii, Brazylii, Ekwadorze i Peru.

Choroby przenoszone drogą kontaktu z zanieczyszczoną wodą lub ziemią:

endemiczne występowanie schistosomatozy (Schistosoma mansoni) w Brazylii, Surinamie i Wenezueli, wrzodu Buruli (Mycobacterium ulcerans) w Gujanie Francuskiej. Wysokie ryzyko zakażenia leptospirozą w rejonach tropikalnych, zwłaszcza podczas powodzi.

Inne zagrożenia:

ukąszenia jadowitych węży i pająków. Ostra choroba wysokościowa przy braku aklimatyzacji w Andach.

logo-medycyna-podrozy-light

Portal dla podróżujących do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych

Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski

Wojskowy Instytut Medyczny -
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia
Email: kkorzeniewski@wim.mil.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej

ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia
Email: kkorzeniewski@gumed.edu.pl

© Copyright 2009 - 2024 | Krzysztof Korzeniewski | Polityka Cookies