Ameryka Południowa - strefa klimatu umiarkowanego

Kraje regionu: Argentyna, Chile, Falklandy, Urugwaj,

Ryzyko zachorowań na choroby zakaźne i pasożytnicze jest w tym regionie stosunkowo niskie. Choroby przenoszone drogą pokarmową, głównie helmintozy, spotykane są zazwyczaj w środowisku wiejskim.

Choroby transmisyjne:

lokalne ryzyko wystąpienia zachorowań na malarię i dengę w Argentynie. Leiszmanioza skórna i skórno-śluzówkowa występuje endemicznie w północnej Argentynie i w Urugwaju. Programy eradykacji trypanosomozy amerykańskiej (choroba Chagasa) doprowadziły do znacznego ograniczenia transmisji choroby w regionie.

Choroby przenoszone drogą pokarmową:

zachorowania na WZW typu A, dur brzuszny i amebozę są notowane sporadycznie.

Choroby przenoszone drogą oddechową:

zachorowania na gruźlicę kształtują się na poziomie 25-50 przypadków/100 tys. ludności (niższe wskaźniki w Chile).

Choroby przenoszone drogą płciową lub drogą kontaktu z zakażoną krwią:

zakażenie wirusem HIV w populacji dorosłych jest niskie, na poziomie 0,1-<1%.

Choroby odzwierzęce:

zachorowania na gorączkę Q występują wśród hodowców bydła. Spotykane są przypadki wścieklizny, wąglika oraz hantawirusowego zespołu płucnego. Choroby przenoszone drogą kontaktu z zanieczyszczoną wodą lub ziemią: zachorowania na helmintozy przewodu pokarmowego i leptospirozę są notowane w miesiącach letnich.

logo-medycyna-podrozy-light

Portal dla podróżujących do krajów
o odmiennych warunkach klimatycznych
i sanitarnych

prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Korzeniewski

Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia

Travel Medicine sp. z o.o.
Norbert Krasnodębski

+48 660 696 640
Kontakt wyłącznie biznesowy

norbert.krasnodebski@medycynatropikalna.pl

© Copyright 2019 | Krzysztof Korzeniewski | Polityka Cookies