Ameryka Środkowa

Kraje regionu: Belize, Gwatemala, Honduras, Kostaryka, Meksyk, Nikaragua, Panama, Salwador,

Choroby przenoszone przez wektory zarażenia i zakażenia występują lokalnie i sezonowo. Ryzyko malarii w większości krajów jest niskie. Dostęp do nieskażonej wody pitnej i urządzeń sanitarnych w wielu rejonach jest ograniczony, w związku z czym powszechne jest występowanie infekcyjnych i inwazyjnych chorób przenoszonych drogą pokarmową. Przewlekłe i bezobjawowe nosicielstwo wśród lokalnej populacji dotyczy takich jednostek chorobowych jak choroba Chagasa, leiszmanioza i strongyloidoza. Poziom wakcynacji w populacjach poszczególnych krajów jest stosunkowo wysoki.

Choroby transmisyjne:

malaria występuje lokalnie w każdym z krajów regionu, większość przypadków choroby jest spowodowana przez Plasmodium vivax, wrażliwy na chlorochinę (z wyjątkiem niektórych prowincji w Panamie). Ryzyko zarażenia w większości regionu niskie. Liczne zachorowania na dengę i skórną postać leiszmaniozy. Przypadki zachorowań na gorączkę Zachodniego Nilu w Meksyku. Lokalna transmisja choroby Chagasa na terenach wiejskich. Endemiczne występowanie onchocerkozy w Meksyku (stany Oaxaca, Chiapas) i w Gwatemali.

Choroby przenoszone drogą pokarmową:

liczne przypadki chorób biegunkowych spowodowanych przez bakterie (głównie enterotoksyczna Escherichia coli) i pasożyty (Giardia intestinalis, Cryptosporidium parvum i Entamoeba histolytica). Wysokie ryzyko zakażenia WZW typu A i E, durem brzusznym. Sporadycznie zachorowania na cholerę. Powszechne występowanie zarażeń helmintozami.

Choroby przenoszone drogą oddechową:

zachorowania na gruźlicę na poziomie 25-50/100 tys. ludności, z wyjątkiem Gwatemali, Nikaragui i Hondurasu (50-100/100 tys.).

Choroby przenoszone drogą płciową lub drogą kontaktu z zakażoną krwią:

zakażenie wirusem HIV wśród dorosłych szacowane na 0,1-<1%.

Choroby odzwierzęce:

notowane przypadki wścieklizny u ludzi, źródłem zakażenia są głównie psy. Zachorowania na wąglik spotykane w Salwadorze, Gwatemali, Hondurasie i Nikaragui. Przypadki hantawirusowego zespołu płucnego notowane w Panamie.

Choroby przenoszone drogą kontaktu z zanieczyszczoną wodą lub ziemią:

notowane przypadki leptospirozy oraz skórnej larwy wędrującej (zarażenie larwami helmintów).

logo-medycyna-podrozy-light

Portal dla podróżujących do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych

Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski

Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia
Email: kkorzeniewski@wim.mil.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej

ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia
Email: kkorzeniewski@gumed.edu.pl

© Copyright 2009 - 2022 | Krzysztof Korzeniewski | Polityka Cookies