Azja Północna i Środkowa

Kraje regionu: Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Rosja (część azjatycka), Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan,

Dostęp do nieskażonej wody pitnej i toalet spełniających standardy sanitarne ograniczony w kilku krajach regionu. Częste przypadki zachorowań na choroby układu oddechowego i pokarmowego, wysoka zachorowalność na gruźlicę.

Choroby transmisyjne:

sporadyczne przypadki malarii w Tadżykistanie. Zachorowania na leiszmaniozę skórną w Uzbekistanie, Turkmenistanie, Tadżykistanie, Kazachstanie i Azerbejdżanie oraz leiszmaniozę trzewną w Tadżykistanie, Uzbekistanie, Azerbejdżanie i Armenii. Kleszczowe zapalenie mózgu występuje endemicznie w Rosji, w rejonie Nowosybirska. Sporadyczne przypadki krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej raportowane w Tadżykistanie, Kazachstanie i Uzbekistanie. Przypadki japońskiego zapalenia mózgu na Dalekim Wschodzie, w azjatyckiej części Rosji.

Choroby przenoszone drogą pokarmową:

zachorowania na WZW typu A (w szczególności w Dolinie Fergańskiej w Uzbekistanie), dur brzuszny, salmonelozę i szigelozę we wszystkich krajach regionu. Wysoka zachorowalność na WZW E w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie. Powszechne występowanie zarażeń pasożytami jelitowymi. Choroby przenoszone drogą oddechową: wysoka zachorowalność na gruźlicę, zwłaszcza w azjatyckiej części Rosji oraz w Uzbekistanie. Liczne przypadki odry w Kirgistanie i Kazachstanie.

Choroby przenoszone drogą płciową lub drogą kontaktu z zakażoną krwią:

zakażenia HIV we wszystkich krajach regionu, zwłaszcza w Rosji i Uzbekistanie. Zakażenia WZW typu B i C raportowane w całym regionie. Wysokie wskaźniki zakażeń Chlamydia trachomatis w Azerbejdżanie, Kirgistanie i Kazachstanie.

Choroby odzwierzęce:

pojedyncze zachorowania na wściekliznę u ludzi notowane w całym regionie z wyjątkiem Turkmenistanu i Uzbekistanu (brak danych). Powszechne występowanie brucelozy we wszystkich krajach regionu. Przypadki wąglika raportowane w Tadżykistanie, Kazachstanie, Azerbejdżanie i Kirgistanie.

Choroby przenoszone drogą kontaktu z zanieczyszczoną wodą lub ziemią:

zachorowania na leptospirozę notowane w Tadżykistanie, azjatyckiej części Rosji, Kazachstanie i Armenii.

logo-medycyna-podrozy-light

Portal dla podróżujących do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych

Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski

Wojskowy Instytut Medyczny -
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia
Email: kkorzeniewski@wim.mil.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej

ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia
Email: kkorzeniewski@gumed.edu.pl

© Copyright 2009 - 2024 | Krzysztof Korzeniewski | Polityka Cookies