Europa Wschodnia

Kraje regionu: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Estonia, Gruzja, Kosowo, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Mołdawia, Rosja (część europejska), Rumunia, Serbia, Ukraina,

Liczne przypadki zachorowań na choroby infekcyjne przenoszone drogą oddechową, pokarmową i płciową w większości krajów regionu, zwłaszcza w europejskiej części Rosji i na Ukrainie.

Choroby transmisyjne:

przypadki kleszczowego zapalenia mózgu i boreliozy notowane w Rosji, na Litwie, Łotwie i w Estonii.

Choroby przenoszone drogą pokarmową:

powszechne występowanie WZW typu A i duru brzusznego.

Choroby przenoszone drogą oddechową:

liczne zachorowania na gruźlicę (powyżej 100 przypadków/100 tys. mieszkańców). Notowane przypadki błonicy (Rosja, Ukraina, Białoruś).

Choroby przenoszone drogą płciową lub drogą kontaktu z zakażoną krwią:

zakażenie wirusem HIV w populacji dorosłych 1-<5% w wielu krajach regionu, zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B szacowane na 2-7%, WZW typu C 1-2,4% lub wyższe (zwłaszcza w Rumunii).

Choroby odzwierzęce:

notowane przypadki wścieklizny wśród ludzi.

Choroby przenoszone drogą kontaktu z zanieczyszczoną wodą lub ziemią: powszechne występowanie zarażeń helmintozami przewodu pokarmowego.

logo-medycyna-podrozy-light

Portal dla podróżujących do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych

Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski

Wojskowy Instytut Medyczny -
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia
Email: kkorzeniewski@wim.mil.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej

ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia
Email: kkorzeniewski@gumed.edu.pl

© Copyright 2009 - 2024 | Krzysztof Korzeniewski | Polityka Cookies